Nettsidene til Ringsakern er i hovedsak en serviceweb
for avisens annonsører og kontakter og en landingsside for digitale
gratisversjoner av avisen.


Nettsidene benytter ingen aktive infokapsler og er derfor i tråd med EU og ICO sitt
cookiedirektiv. Du kan trygt lese våre digitale aviser - de har heller ingen infokapsler eller funksjoner som
logger klikk eller andre leserinteresser.

Nettsiden er GDPR complient. Vi driver ingen form for informasjonssamling eller registrering
av aktiviteter på nettsidene eller via andre kilder.

Ringsakern er eiet av Hamar Media AS. Alle økonomiske transaksjoner mellom annonsører og Ringsakern,
er i tråd med de krav som norsk lov stiller til næringsdrift. Vi lagrer kun data som gjelder faktura, regnskap og kontaktinfo gjeldende
avisens annonsører og leverandører.

Du kan trygt klikke og lese vår nettside og vår digitale avis.


Hilsen Arnfinn Johannessen / redaktør


 

Tilbake til side 1