Lesavisaher
opplag2012

Våre annonsører velger RINGSAKERN fordi vi har et godt
nisjeprodukt som når fram til et interessant lokalt marked.

Små bedrifter treffer sine nærmeste kunder hjemme i en avis
med hyggelig redaksjonelt stoff og nyheter som handler om
mennesker og hendelser i nærområdet.

Større bedrifter ser RINGSAKERN som et godt kryssmedie
som utfyller andre medier. Vi er en slags " tilleggsavis " for
mange store annonsører - en unik reklamekanal som
øker treffsikkerheten i den totale salgsinnsatsen.

Spesielt er bilbransjen en interessant annonsørgruppe. Våre
populære biltester og omtaler av annet bilrelatert stoff, sørger for
at RINGSAKERN er attraktiv overfor alle som leverer nye og
brukte biler, bildeler eller verkstedstjenester av ulike slag.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte RINGSAKERN
i salgsarbeidet ditt. Vi lytter til dine behov og hjelper deg gjerne med
å tilrettelegge annonsemateriellet!

Redaktør Arnfinn Johannessen: 908 68 950 - Journalister: Frode Dalseng 952 73 125 - Tommy Hermanrud 414 78 183 - Web: Infopages DA

bilby01
postit
Nyhetstips

Byens og bygdenes avis

raliten